bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0884 241 988, 0879 32 36 22
партньор на Possidi Holidays

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Possidi Holidays - Халкидики / Касандра, Посиди

Possidi Holidays се състои от основна сграда със 124 стаи - двойни, тройни, Executive апартаменти и седем бунгала, намиращи се сред маслинови и борови дървета, с още 66 стаи. Комплексът предлага на своите гости 24 ч рецепция, интернет, основен ресторант, таверна, бар, бар на басейна, снек бар на плажа, мини маркет, фризьорски салон, обмяна на валута, химическо чистене, безплатен паркинг.
Стаите са оборудвани със сателитна телевизия, климатик, директен телефон, радио, достъп до интернет, мини бар и сейф. Баните са декорирани с мрамор, има радио и сешоар. На балконите има бамбукови столове и масички.
Хотелът предлага голям външен басейн, детски басейн до хотела, фитнес зала, тенис на маса, плажен волейбол, два тенис корта, сауна, джакузи.

Местоположение на Possidi Holidays, Халкидики

Possidi Holidays е разположен на плажа в курортно селище Посиди, в западната част на ръкава Касандра на п-в Халкидики.

Адрес: POSSIDI HALKIDIKI GR 63077, 630 77, Посиди, Greece

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1052лв
947лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
613лв
552лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
1393лв
1254лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
954лв
859лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
1088лв
979лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
1819лв
1637лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
682лв
614лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
389лв
350лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
2304лв
2074лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
3562лв
3205лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
414лв
373лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-10%
780лв
702лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
331лв
298лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
624лв
562лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
1607лв
1446лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
949лв
854лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
1560лв
1404лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-10%
828лв
745лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
1034лв
931лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
4620лв
4158лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
1422лв
1280лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
837лв
753лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
3244лв
2919лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
2146лв
1932лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
248лв
224лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
468лв
421лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
2688лв
2419лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
1969лв
1772лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
696лв
627лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-10%
477лв
429лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
517лв
465лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
497лв
447лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
278лв
250лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1404лв
1263лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
745лв
671лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
2576лв
2318лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
3892лв
3503лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
2007лв
1807лв
20-28 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
3447лв
2930лв
8-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
2007лв
1807лв
26.07-03.08
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
2950лв
2655лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
4486лв
4038лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
1915лв
1723лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
2629лв
2366лв
26-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
5375лв
4838лв
23.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
3938лв
3544лв
23.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
492лв
443лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
672лв
605лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
3222лв
2900лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1373лв
1235лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
934лв
840лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
1288лв
1159лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
1946лв
1751лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
1161лв
987лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
795лв
676лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1288лв
1159лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
1946лв
1751лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
3829лв
3447лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
1206лв
1086лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
994лв
895лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1872лв
1685лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
694лв
624лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
1060лв
954лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
795лв
715лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1161лв
1045лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
3415лв
3074лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
2517лв
2265лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
2544лв
2162лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
1646лв
1399лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3289лв
2960лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
3837лв
3262лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
1115лв
1004лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1564лв
1408лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
3058лв
2600лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
4521лв
3843лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1052лв
947лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
1605лв
1364лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1093лв
929лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
4251лв
3826лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
5787лв
5208лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1113лв
1002лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
1625лв
1462лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
4541лв
3860лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
3005лв
2554лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1393лв
1184лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
954лв
811лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3011лв
2560лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
2298лв
2068лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
3513лв
3162лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
3513лв
3162лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
3960лв
3564лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1115лв
1004лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1879лв
1597лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1483лв
1261лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
971лв
826лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
3728лв
3356лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
2412лв
2171лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
3328лв
2995лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
2304лв
2074лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
954лв
811лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1393лв
1184лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
3446лв
3101лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
4703лв
4233лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
4070лв
3460лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1113лв
1002лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1625лв
1462лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
2633лв
2238лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
2681лв
2413лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
4620лв
4158лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
2681лв
2413лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
1115лв
1004лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
1115лв
1004лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
3300лв
2970лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
5019лв
4517лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
1301лв
1171лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
1757лв
1581лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
3602лв
3242лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1871лв
1684лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
2936лв
2642лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
937лв
843лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1485лв
1337лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
1332лв
1199лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
893лв
804лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1625лв
1381лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
1113лв
946лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
5843лв
4967лв
28.06-05.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
4307лв
3661лв
28.06-05.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2304лв
2074лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
4307лв
3876лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
1975лв
1777лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
6077лв
5469лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
3562лв
3205лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
2853лв
2567лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
3582лв
3224лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
2517лв
2265лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
509лв
458лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
329лв
296лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1301лв
1171лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
4212лв
3581лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1301лв
1171лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
2681лв
2413лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
1115лв
948лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2741лв
2467лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1255лв
1129лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
5482лв
4934лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
3300лв
2970лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
3759лв
3383лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
1301лв
1171лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
1301лв
1171лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
4620лв
4158лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
1115лв
1004лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
3960лв
3564лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1915лв
1723лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
4385лв
3728лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1859лв
1673лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
1779лв
1601лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
1628лв
1384лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1206лв
1086лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
1206лв
1086лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
4238лв
3814лв
10-20 Сеп
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
2775лв
2498лв
10-20 Сеп
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
1825лв
1551лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
1057лв
899лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1485лв
1337лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
937лв
843лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
627лв
533лв
19-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
714лв
643лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
447лв
380лв
19-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1080лв
972лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
3058лв
2753лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
4377лв
3939лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
2841лв
2557лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
4521лв
4069лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
4251лв
3826лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
6021лв
5419лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
616лв
523лв
22-26 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
908лв
772лв
22-26 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
2377лв
2140лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
3053лв
2748лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
3359лв
2855лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
1717лв
1545лв
24-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
2595лв
2335лв
24-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
1646лв
1481лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
1975лв
1777лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
2461лв
2092лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
3582лв
3224лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
4307лв
3876лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
2517лв
2265лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
6077лв
5469лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
3180лв
2703лв
26.06-06.07
2 възрастни, 3 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
4643лв
3946лв
26.06-06.07
2 възрастни, 3 деца

10 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
2633лв
2370лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
4070лв
3663лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
3562лв
3205лв
28.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
2304лв
2074лв
28.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
6047лв
5442лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
4430лв
3987лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
2595лв
2206лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2014лв
1812лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
2866лв
2579лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
3137лв
2823лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
5208лв
4688лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
2405лв
2165лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
3692лв
3323лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
1717лв
1459лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2270лв
2043лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
1502лв
1352лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
3692лв
3323лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
5208лв
4688лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
481лв
409лв
2-3 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
627лв
533лв
2-3 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
3718лв
3346лв
7-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
2298лв
2068лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
3289лв
2960лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
1915лв
1628лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
2685лв
2282лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2741лв
2330лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1301лв
1171лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1487лв
1338лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
2509лв
2258лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-10%
1915лв
1628лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2298лв
2068лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
4015лв
3613лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1301лв
1171лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
1757лв
1581лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1301лв
1106лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3447лв
2930лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
2298лв
2068лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
4833лв
4350лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
2007лв
1807лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
2298лв
2068лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
1757лв
1581лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
2681лв
2279лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2681лв
2413лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
744лв
632лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1915лв
1628лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
3837лв
3453лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
3011лв
2560лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1301лв
1171лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
2681лв
2279лв
11-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3829лв
3447лв
12-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
3837лв
3262лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
1274лв
1147лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
2548лв
2293лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
2189лв
1861лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
3904лв
3514лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
3294лв
2964лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1551лв
1396лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
1034лв
879лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2068лв
1861лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
862лв
732лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
517лв
465лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
517лв
465лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
345лв
310лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
2248лв
1911лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
3565лв
3030лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1188лв
1010лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
749лв
637лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1668лв
1502лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
1483лв
1335лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
971лв
874лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
1083лв
975лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
848лв
763лв
16-20 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
555лв
500лв
16-20 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
609лв
548лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
389лв
350лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
810лв
729лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
397лв
357лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1322лв
1190лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
251лв
226лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
4502лв
4052лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
3244лв
2920лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
3356лв
3021лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
4614лв
4152лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
2953лв
2658лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
4031лв
3628лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
1975лв
1777лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
3053лв
2748лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
3562лв
3205лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
2304лв
2074лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
1975лв
1777лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
3053лв
2748лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
2953лв
2658лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
4031лв
3628лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
3562лв
3205лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
2304лв
2074лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
795лв
715лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
1161лв
1045лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
954лв
859лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
636лв
572лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1393лв
1254лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
1975лв
1777лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
2853лв
2567лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
929лв
836лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
3513лв
3162лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
2640лв
2376лв
24-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1115лв
1004лв
3-9 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-10%
2720лв
2448лв
15-30 Авг
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1757лв
1581лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1777лв
1600лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
1592лв
1432лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1406лв
1265лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
1220лв
1098лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
862лв
775лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
689лв
620лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-10%
5417лв
4875лв
21-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
3647лв
3282лв
21-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
1237лв
1113лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
725лв
653лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
867лв
780лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
1058лв
953лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
501лв
451лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
1957лв
1761лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
663лв
596лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
1248лв
1123лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-10%
580лв
522лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-10%
1092лв
983лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-10%
497лв
447лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
936лв
842лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Possidi Holidays, Possidi Holidays halkidiki, Possidi Holidays kassandra, Possidi Holidays kasandra, Possidi Holidays greece, Possidi Holidays гърция, Possidi Holidays халкидики, Possidi Holidays касандра, Possidi Holidays 2024, Possidi Holidays цени, Possidi Holidays мнения, Possidi Holidays цени 2024, Possidi Holidays лято 2024, Possidi Holidays ранни записвания, Possidi Holidays last minute, Possidi Holidays Hotel, Possidi Holidays Hotel halkidiki, Possidi Holidays Hotel kassandra, Possidi Holidays Hotel kasandra, Possidi Holidays Hotel greece, Possidi Holidays Hotel гърция, Possidi Holidays Hotel халкидики, Possidi Holidays Hotel касандра, Possidi Holidays Hotel 2024, Possidi Holidays Hotel цени, Possidi Holidays Hotel мнения, Possidi Holidays Hotel цени 2024, Possidi Holidays Hotel лято 2024, Possidi Holidays Hotel ранни записвания, Possidi Holidays Hotel last minute, посиди холидейс, посиди холидейс гърция, посиди холидейс халкидики, посиди холидейс касандра, посиди холидейс цени, посиди холидейс мнения, посиди холидейс цени 2024, посиди холидейс лято 2024, посиди холидейс ранни записвания, хотел посиди холидейс, хотел посиди холидейс гърция, хотел посиди холидейс халкидики, хотел посиди холидейс касандра, хотел посиди холидейс цени, хотел посиди холидейс мнения, хотел посиди холидейс цени 2024, хотел посиди холидейс лято 2024, хотел посиди холидейс ранни записвания,